Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Ny delägare i Saab Grintek Defence

Ett konsortium lett av Imbani Amandaba (Pty) Ltd förvärvar 25 procent plus 1 aktie i sydafrikanska Saab Grintek Defence (Pty) Ltd.

Imbani Amandaba är ett så kallat Black Economic Empowerment-konsortium som till 100 procent ägs av sydafrikaner med ursprung i tidigare diskriminerade grupper. De förvärvar nyemitterade aktier motsvarande 25 procent plus 1 aktie i Saab Grintek Defence till ett värde av 95 miljoner Rand, motsvarande cirka 70 miljoner kronor.

Sydafrikas Black Economic Empowerment-policy syftar till att stödja ekonomisk och social utveckling bland tidigare diskriminerade grupper. En Black Economic Empowerment-partner är en viktig förutsättning för att utveckla verksamheten och kunna konkurrera på den sydafrikanska marknaden. Saab visar med denna transaktion att man är angelägen om att uppfylla de krav som den sydafrikanska policyn innebär. För att ytterligare stärka möjligheterna med samarbetet kommer Imbani Amandaba-konsortiet att ta in ytterligare en delägare och därmed klassas som ett så kallat Broad Based Black Economic Empowerment-konsortium. En process för att identifiera en sådan lämplig delägare pågår.

– Det här speglar Saabs tilltro till möjligheterna i Sydafrika och vårt engagemang i Sydafrikas industriella utveckling och framtid. Imbani Amandabas delägarskap kommer att öka tillväxtpotentialen och förbättra Saabs position på de sydafrikanska och afrikanska marknaderna, säger Åke Svensson, VD för Saab.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Toni Eriksson, t. f. presschef, Saab
Tel: 0734-18 00 18

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juni kl. 15.00.