Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Peter Sandehed ansvarig för Mergers and Acquisitions på Saab

Peter Sandehed, medlem av koncernledningen och chef för Saabs finansverksamhet, är från och med den 1 juni ansvarig för Mergers and Acquisitions på Saab. Peter Sandehed har arbetat på Saab sedan 1981 och kommer att ersätta Kenth-Åke Jönsson som stegvis har trappat ner sin anställning. Kenth-Åke Jönsson lämnar Saab den 1 juli för att ägna sig åt externa styrelseuppdrag.Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Toni Eriksson, t. f. presschef, Saab
Tel: 0734-18 00 18

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juni kl. 16.10.