Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab AB (publ) upprättar ett Företagscertifikatprogram

Saab AB (publ) upprättar ett Företagscertifikatprogram med möjlighet att emittera SEK och EUR upp till ett maximalt belopp av SEK 3.000.000.000. Företagscertifikaten har en löptid om minst en dag men kortare än ett år.

Arrangör av programmet är SEB som tillsammans med Danske Bank och Swedbank agerar emissionsinstitut.
Syftet med programmet är att möjliggöra upplåning via penningmarknaden som ett alternativ till bankupplåning.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Sandehed, Senior Vice President, Corporate Treasury & Risk Management
Tel: 013-18 21 12, 0734-18 21 12
www.saabgroup.comwww.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari kl 14.20.