Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab bidrar till miljövänligare flyg

Inom ramen för Clean Sky, ett av de största sameuropeiska miljöprojekten någonsin, ska Saab tillsammans med Europakommissionen och Europas flygindustrier göra flyget mer miljövänligt. Projektet lanseras i dag vid en ceremoni i Bryssel.

Målet för forsknings- och teknikutvecklingsprogrammet Clean Sky är högt ställt: den europeiska flygtrafikens utsläpp av koldioxid, kväveoxider och buller ska minska med 20-40 procent fram till år 2020. Saab deltar i projektet tillsammans med tolv europeiska flygindustrier för att med ny teknik uppnå det målet.

– Projektet är strategiskt viktigt för miljön, för flygets framtid och för Saabs position i europeisk flygindustri. Tack vare vårt flygtekniska kunnande spelar Saab spelar en framträdande roll i Clean Sky. Vi har unika kunskaper och är övertygade om att vi kan bidra till att göra flyget mer miljövänligt, säger Åke Svensson, Saabs vd och tillika ordförande i ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe), som är på plats i Bryssel för att inviga samarbetsprojektet.

Inom ramen för Clean Sky kommer Saab att tillsammans med bland andra Airbus utveckla en ny flygplansvinge med lägre vikt och luftmotstånd. Denna utveckling kommer att ligga till grund för framtida flygplansvingar. Dessutom kommer Saab att delta i arbetet med att utveckla nya system som gör det möjligt att planera flygrutten bättre, vilket resulterar i smartare och mer bränsleeffektiva flygningar. Saab kommer även att delta i utvecklingen av energieffektiva elektriska system för avisning och för styrning av flygplanets vingklaffar, framdrivning av planet när det förflyttar sig på marken samt kyl- och värmesystem som drar mindre energi.

Clean Sky är ett EU-projekt med syfte att utveckla ny teknik för att göra flyget mer miljövänligt. Projektet drivs som ett så kallat Joint Technology Initiative, en ny samarbetsform inom EU där organisationer, myndigheter och industri deltar. Clean Sky samlar alltifrån Europas ledande flygindustrier till små och medelstora företag samt forskningsinstitut till en gemensam insats till en gemensam insats för att minska flygets miljöpåverkan.