Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Danmark A/S inleder förhandlingar om personalneddragningar på Köpenhamnskontoret

Danska Forsvarets Materieltjenste (FMT) sade i februari upp ett kontrakt med Saab Danmark A/S avseende ledningssystemet DACCIS. Nu inleds förhandlingar med personalrepresentanter.

Förhandlingsprocessen kan medföra uppsägningar och berör det 60-tal personer som varit involverade i DACCIS-projektet. Förhandlingarna beräknas vara avslutade inom tre veckor.

Den berörda personalen finns framförallt på Köpenhamnskontoret. Övrig verksamhet inom Saab Danmark A/S påverkas inte.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Toni Eriksson, tf presschef, Saab
Tel: 0734-18 00 18
www.saabgroup.comInformationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april kl. 10.05.