Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab deltar i uppgradering av kanadensiska marinen

Saab har tecknat ett avtal värt cirka 1,1 miljarder kronor med Lockheed Martin Canada, gällande ett samarbete för att konstruera och utveckla ledningssystem till den kanadensiska marinens tolv Halifax-fregatter. Leverans ska ske mellan 2010-2017.

20081124-sv-212594-1.JPG

Saab kommer att delta i utvecklingen och integreringen av ledningssystem och eldledningssystem, vilket kommer att leda till en modernisering av fregatterna. Det kompletta systemet levereras av Lockheed Martin Canada.

– Vi är stolta över att få delta i projektet för att förbättra den kanadensiska marinens kapacitet. Saab besitter exakt den kunskap som krävs för att förse Lockheed Martin Canada med rätt teknik för en gemensam utveckling av ledningssystemet, säger vd Åke Svensson.

– Saabs kompetens och anseende som leverantör av marina ledningssystem är i världsklass och utgör ett mycket bra komplement till Lockheed Martins tekniska lösning för att modernisera Halifax-klassen, säger Tom Digan, vd för Lockheed Martin Canada. Vi har samarbetat i över 18 månader innan kontraktet undertecknades för att garantera att detta viktiga program levereras till den kanadensiska marinen i tid och med så få störningar som möjligt i deras verksamhet.

Kontraktet är villkorat den kanadensiska regeringens godkännande.Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november kl. 08:05.