Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab erbjuder Gripen till Schweiz

Saab har idag lämnat sin Gripen-offert till Schweiz. Förslaget överlämnades till det schweiziska departementet för upphandling av högteknologiska system och försvarsteknologi, armasuisse, i Bern.

Offerten är svaret på den så kallade Response for Proposal (RFP) som armasuisse sände ut 7 januari 2008. Schweiz har behov av att ersätta sina F-5E/F Tiger-flygplan och Gripen är en av tre aktuella leverantörer. Det exakta antalet flygplan som upphandlingen avser är inte offentliggjort av armasuisse.

– Schweiz är ännu ett exempel på det stora intresset för Gripen globalt, säger Saabs VD Åke Svensson.

– Vårt förslag möter alla de krav armasuisse ställt upp. Gripen till Schweiz innebär den mest kostnadseffektiva ersättningen till F-5E/F och är ett utmärkt komplement till de F/A-18 C/D som Schweiz nu opererar. Saabs förslag innehåller också långsiktigt industrisamarbete till 100 procent av ordervärdet, avslutar Åke Svensson.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Manne K A Koerfer, Campaign Director Switzerland, Gripen International AB
Tel: +41 (0)797 066 835
Toni Eriksson, t. f. presschef, Saab
Tel: 0734-18 00 18

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli kl. 14.00.