Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab erbjuder ytterligare industrisamarbete till Norge

I samband med att FMV den 28 april i år överlämnade offert till Norge omfattande 48 stycken Gripen-flygplan, överlämnade Saab också förslag till industrisamarbete. Idag överlämnade Saab kompletterande redovisningar av dessa industri¬samarbetsprojekt till det norska Forsvarsdepartementet.

– Sedan Saab för tre månader sedan erbjöd Norge industrisamarbeten har diskussionerna mellan oss och över 200 norska små, medelstora och stora företag fortsatt. Vi har tillsammans definierat väl över 150 olika samarbetsprojekt. Vi har i detta arbete identifierat samarbetspartners som är geografiskt fördelade över alla Norges fylken. Då, i april, kunde vi garantera industrisamarbete som täckte 100 procent av ordervärdet, men vi såg ytterligare potential, säger Åke Svensson, VD och koncernchef Saab.

– Idag konstaterar jag att Saab och det norska näringslivet tillsammans har identifierat industrisamarbetsprojekt av en sådan omfattning att vi nu ökar vårt åtagande, avseende industrisamarbete, att uppgå till minst 180 procent av ordervärdet sett över en period på 10 – 15 år. Våra diskussioner kommer att fortsätta, avslutar Åke Svensson.Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Toni Eriksson, t. f. presschef, Saab
Tel: 0734-18 00 18
Hans Rosén,Campaign Manager Gripen Norge
Tel: 0734-18 44 08

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 augusti kl. 12.00.