Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställningar för 296 miljoner kronor

Saab har fått beställningar på komponenter till pansarvärnssystemet Carl-Gustaf, till ett värde av 296 miljoner kronor.

De två beställningarna är värda 116 respektive 180 miljoner kronor och är en fortsättning och utökning av ett tidigare ingått samarbetsavtal.Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober kl. 15.25.