Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställningar för 300 miljoner

Saab har tecknat avtal med två kunder till ett sammanlagt värde av 300 miljoner kronor. Beställningarna avser serviceverksamhet samt ytterligare förmågor baserade på radarsystemet GIRAFFE AMB.

Sex kunder, inklusive Sverige, Frankrike, Estland och Storbritannien har tidigare köpt 3D GIRAFFE AMB-systemet. Hittills har flera hundra GIRAFFE radarsystem av olika modeller sålts till mer än 25 länder.

De senaste förbättringarna har gjort 3D GIRAFFE AMB till ett mångsidigt övervakningssystem som samtidigt kan användas för luftförsvar, övervakning av luft och hav, militär trafikledning och RAM-varning (Rocket, Artillery, Mortar).

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab. Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor.

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november kl. 08.00.