Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab får kompletteringsorder till Gripen

Saab har fått beställningar från FMV avseende elektronisk krigföring och kompletteringar av vapenbalkar och utrustning till Gripen till ett sammanlagt värde av 574 MSEK.

Beställningen av utrustning för elektronisk krigföring, så kallade Electronic Warfare Systems (EWS), innebär att flygplanen utrustas med antenner, sändare och datorer för att kunna störa fientligt flyg och markstridskrafter. Ordern är värd 324 MSEK och kommer att levereras 2008-2009.

Kompletteringen av vapenbalkar innebär bland annat att flygplanen utrustas för att kunna bära GPS-utrustade vapensystem. Denna beställning är värd 250 MSEK och kommer att levereras 2009-2011.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Toni Eriksson, t. f. presschef, Saab
Tel: 0734-18 00 18

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli kl. 14.15.