Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order på pansarvärnssystem

Saab har fått en order gällande pansarvärnssystemet AT4 CS. Ordervärdet är cirka 185 miljoner SEK.

AT4 är ett av de mest framgångsrika pansarvärnsvapnen. Den senaste generationens AT4 har utvecklats för att ytterligare utöka systemets flexibilitet och användningsområden.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Toni Eriksson, t. f. presschef, Saab
Tel: 0734-18 00 18
www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni kl. 17.00.