Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order på virtuella träningssystem till svenska försvaret

Saab Training Systems i partnerskap med Krauss Maffei Wegmann (KMW) har fått en beställning av FMV på SUS (Skjututbildningssystem) RB57. Det totala värdet på ordern uppgår till över 100 MSEK.

– Vi är stolta över att tillsammans med KMW kunna erbjuda försvarsmakten en kostnadseffektiv träning. Genom detta samarbete stärker vi vår förmåga att erbjuda nya integrerade träningsförmågor till våra kunder, säger Johan Ohlson, vd Saab Training Systems.

Saab Training Systems som är huvudleverantör, ansvarar för att integrera KMW´s virtuella simulator mot Saabs antitankvapensystem NLAW (RB57). Beställningen gäller tio stycken RB57-system med upp till sex användare på varje system. Systemet ska användas för årlig skjututbildning av ca 800 användare. Systemet kommer även att användas mobilt för träning under mission. Affären består av en produkt- och en supportdel.

Saab Training Systems är ett ledande internationellt företag inom militär utbildning och träning. Verksamheten består av system och tjänster som omfattar allt från skjutträning till taktisk träning i instrumenterade stridsträningsanläggningar.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Ohlson, President, Saab Training Systems
Tel 036-38 86 01, e-mail: johan.ohlson@sts.saab.se

Anders Jonzon, Manager Communications, Saab Training Systems,
Tel 036-38 81 16, 0768-96 71 16, e-mail: anders.jonzon@sts.saab.se

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari kl 10.05.