Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får servicekontrakt för kanadensiska marinens Sea GIRAFFE 150 HC

Saab Microwave Canada Ltd har fått ett servicekontrakt för support, reparation och översyn av kanadensiska flottans Sea GIRAFFE 150 HC, en övervakningsradar som är installerad på fregatter av Halifax-klassen. Kontraktet är värt cirka 150 MSEK.

Saab har varit servicepartner till kanadensiska marinen sedan början av 90-talet. Detta kontrakt, som förnyar och utvidgar tidigare servicekontrakt, garanterar en hög supportnivå under de kommande åren.

– Vi är glada över att kanadensiska marinen har valt oss för sin support även i fortsättningen. Tack vare detta ser vi ytterligare potential för att stärka våra aktiviteter i Halifax, säger Johan Klintberg, chef för Saab Microwave Canada Ltd.

Kontraktet är värt cirka 150 MSEK och innefattar reparation och översyn av kanadensiska marinens 14 Sea GIRAFFE 150 HC, under sex års tid. Enligt kontraktet ska Saab Microwave Canada utföra reparationer på enskilda radarkomponenter och göra kompletta systemöversyner, samt ge tillhörande tekniskt stöd och ledning för dessa.

Det av Saab helägda Saab Microwave Canada Ltd, baserat i Halifax, Nova Scotia, erbjuder supporttjänster till kanadensiska marinen samt support för framtida Saab-produkter i Kanada.

– Vi betraktar Kanada som en mycket intressant marknad och ser utmärkta möjligheter för både nya radarsystem och service, utbildning, underhåll och reservdelar, säger Lennart Joelsson, affärsenhetschef för Saab Microwave Systems.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Evakarin Nilsson, Informationschef, Saab Microwave Systems AB
Telefon: 031-794 8712, 0734-37 87 12
www.saabgroup.com