Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får tilläggsorder av pansarvärnsvapen till Finland

Saab har fått en order från det finska försvaret på ytterligare ett antal av det nya pansarvärnsvapnet NLAW. Beställningen är värd cirka 200 miljoner kronor.

20081217-sv-215054-1.JPG

Finland beställde pansarvärnsystemet NLAW under förra året och blev den första exportkunden för den korträckviddiga pansarvärnsroboten. Nu har de valt att göra en tilläggsbeställning på ytterligare ett antal. Leveranser kommer att ske under år 2009.

– Vi är stolta över att det finska försvaret har valt att ytterligare förstärka sin pansarvärnsförmåga med denna beställning av NLAW, säger Tomas Samuelsson, Affärsenhetschef, Saab Bofors Dynamics.

NLAW, det vill säga Next Generation Light Anti-tank Weapon, är urprungligen gemensamt utvecklad för Sverige och Storbritannien. Systemet möter väl kraven på ett modernt pansarvärnssystem för internationella operationer i urban miljö. Systemet är utvecklat av Saab Bofors Dynamics, Sverige, och slutsammansätts av Thales Air Defence Ltd., Nordirland.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 dec kl. 14.30.