Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab får totalansvar för Försvarsmaktens skolflygplan

I dag tecknade Saab ett långsiktigt avtal med FMV gällande ett helhetsåtagande för flygsystemet SK 60. Kontraktet är värderat till cirka 900 miljoner kronor.

20081219-sv-215389-1.jpg

Kontraktet innebär att Saab som huvudleverantör ska ansvara för drift, underhåll och vidmakthållande av samtliga SK 60-flygplan. Saab säkerställer därmed att systemet är luftvärdigt och finns tillgängligt i enlighet med Försvarsmaktens behov på de svenska flygflottiljerna.

– Detta lägger grunden för ett långt och nära samarbete med Försvarsmakten vad gäller deras flygutbildning, och vi stärker och utvecklar i och med avtalet vår redan goda relation. En ökad offentlig-privat samverkan är positivt för båda parter och leder till en ökad effektivitet och flexibilitet för Försvarsmakten och Saab, säger Åke Svensson, Saabs vd.

Grundavtalet är värderat till cirka 900 miljoner kronor och sträcker sig fram till och med halvårsskiftet 2017, men omfattar även ett antal optioner, bland annat förlängt åtagande och ytterligare flygtimmar.Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab. Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor.

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december kl. 13.40.

Downloads

Bild
27 februari 2020
20081219-sv-215389-1.jpg
Bild
27 februari 2020
20081219-sv-215389-2.jpg
Bild
27 februari 2020
20081219-sv-215389-3.jpg