Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får underhållsorder från Frankrike

Saab har fått en order värd 10,5 miljoner euro (cirka 105 miljoner svenska kronor) för underhåll av det franska flygvapnets radarsystem Giraffe AMB.

Ordern består av reservdelssatser för flera olika underhållsnivåer samt annan stödutrustning. Leverans kommer att ske mellan 6-15 månader från idag, och innebär också att det befintliga underhållsavtalet träder i kraft fullt ut.

Sex kunder, inklusive Sverige, Frankrike, Estland och Storbritannien har tidigare köpt 3D Giraffe AMB-systemet. Hittills har flera hundra system sålts till fler än 25 länder.

De senaste förbättringarna har gjort 3D Giraffe AMB till ett mångsidigt övervakningssystem som samtidigt kan användas för luftförsvar, övervakning av luft och hav, militär trafikledning och RAM-varning (Rocket, Artillery, Mortar).
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober kl.14.45.