Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab får USA-order på Carl-Gustaf

Saab har fått en order från USA:s regering på vapensystemet Carl-Gustaf.

Beställningen omfattar både vapen och ammunition. Ordervärdet är cirka 48 miljoner USD (cirka 285 miljoner SEK). Leveranser kommer att ske under 2009.Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Toni Eriksson, t. f. presschef, Saab AB
Tel: 0734-18 00 18

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj kl. 16.00.