Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab förser Oskarshamns kärnkraftverk med skalskydd

Saab har tecknat ett kontrakt till ett värde av 392 MSEK med OKG Aktiebolag för att förse Oskarshamns kärnkraftverk med skalskydd som uppfyller Statens Kärnkraftsinspektions krav.

– I mitten av januari tecknade vi ett liknande kontrakt för att förse ett annat svenskt kärnkraftverk med fysiskt skydd. I och med denna affär tar Saab nu ytterligare ett viktigt steg in på samhällssäkerhetsområdet, säger Gunilla Fransson, chef för Saab Communication. Att ha stabila kommunikationer och en gemensam lägesuppfattning är en grundförutsättning för att skapa säkerhet.

Mellan 2008-2010 kommer Saab att utforma och implementera ett bevakningssystem som är skräddarsytt för arbetet i en bevakningscentral på ett kärnkraftverk. Systemet omfattar presentationssystem, nätverk, system för inbrottslarm, kameror för övervakning och omedelbar verifiering av skalskyddslarm, passerkontrollsystem och system för avbrottsfri kraftförsörjning.

Saab levererar en helhetslösning till OKG som inkluderar alla ovanstående system på totalentreprenad, inklusive installationer, leveranser och byggåtgärder. Entreprenaden skall vara slutförd under 2010.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Brantberg, försäljningsansvarig Saab Communication
Tel. 08-580 862 06, 0734-46 70 86

Toni Eriksson, tf. presschef, Saab
Tel: 08-463 00 18, 0734-18 00 18
www.saabgroup.com
Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars kl 12.15.