Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab förser Ringhals kärnkraftverk med fysiskt skydd

Saab har tecknat ett kontrakt med Ringhals AB om att förse Ringhals kärnkraftverk med fysiskt skydd som uppfyller Statens Kärnkraftsinspektions krav. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra ordersummans storlek.

– Kontraktet är ett viktigt steg i den internationella satsning Saab gör inom samhällssäkerhetsområdet, säger Michael Höglund, vice affärsenhetschef på Saab Communication. Kritisk infrastruktur för energiproduktion och distribution, flygplatser och hamnar är specifika områden där Saab kommer att satsa framöver.

Under 2008 kommer Saab Communication att utforma och implementera ett bevakningssystem som är skräddarsytt för arbetet i en bevakningscentral på ett kärnkraftverk. Systemet omfattar presentationssystem, nätverk, system för inbrottslarm, kameror för omedelbar verifiering av skalskyddslarm samt för övervakning, passerkontrollsystem samt porttelefonisystem.

Saab Communication levererar en helhetslösning till Ringhals som inkluderar alla ovanstående system på totalentreprenad. Leveransen skall vara slutförd under innevarande år.

Saab Communication, en del av Saab-koncernen, erbjuder kvalificerade kommunikationstjänster samt robusta säkerhets-, tele-, data- och radiokommunikationslösningar till försvars- och samhällssäkerhetsområdet – nationellt och internationellt.