Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab ingår samarbetsavtal med Rheinmetall Schweiz och Pilatus Aircraft

Saab har signerat så kallade Memorandum of Understanding-avtal avseende industrisamarbete med Rheinmetall Schweiz och med Pilatus Aircraft. Båda avtalen är kopplade till ett eventuellt schweiziskt köp av Gripen.

Avtalet mellan Saab och Pilatus avser framtida samarbete på flygområdet och är resultatet av diskussioner som startade i samband med aktiviteter i det fall Schweiz beslutar ersätta sina nuvarande F-5 E/F Tiger-flygplan med Gripen.

Det nya avtalet öppnar möjligheter till fördjupat samarbete och gemensamma program inom en rad områden, som design och tillverkning av flygplanskomponenter, utveckling av strukturer i komposit, systemintegration och mjukvaruutveckling för både militära och civila flygplan.

– Saab och Pilatus är två världsledande flygplanstillverkare. Avtalet kan leda till framtida samarbete kring Gripen och skolflygplanet PC-21, säger Saabs vd Åke Svensson.

Saab och Rheinmetall Schweiz har avtalat att utvärdera ett antal områden för potentiellt industrisamarbete, både inom områdena försvar och civil säkerhet.

– Rheinmetall har rätt kompetens att vara en nyckelpartner för Saab när det gäller att fullgöra åtaganden för industrisamarbete i samband med en eventuell schweizisk Gripen-affär, säger en nöjd Åke Svensson, VD Saab.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Manne K A Koerfer, Campaign Director Switzerland, Gripen International AB
Tel: +41 (0)797 066 835
Toni Eriksson, t. f. presschef, Saab
Tel: 0734-18 00 18

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli kl. 14.10.