Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab offererar Gripen till det indiska flygvapnet

I New Delhi idag lämnade Saab över sitt svar på det indiska
försvarsdepartementets Request for Proposal, gällande
126 stycken Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) till det indiska flygvapnet.

Saab erbjuder det indiska flygvapnet nästa generations Gripen med ökad räckvidd, en mer kraftfull motor, super cruise-förmåga, och förmåga att bära fler vapensystem och tyngre vapenlast. Saabs erbjudande stöds av ett långsiktigt program av industriellt samarbete och teknologiöverföring. Saabs internationella industrinätverk kommer erbjuder den indiska flyg- och försvarssektorn en hållbar och långsiktig gemensam utveckling genom joint venture.

– Det svar som vi idag lämnar in beskriver Saabs erbjudande för den indiska regeringens MMRCA-upphandling. Jag är övertygad om att Saabs lösning är komplett och att den uppfyller Indiens krav. Vi offererar det mest avancerade, nästa generations stridsflygplan tillsammans med ett omfattande industrisamarbete inklusive tillgång till nyckelteknologier som erbjuder oberoende och ökad säkerhet för Indien, säger Åke Svensson, Saabs VD.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Toni Eriksson, tf presschef, Saab AB
Telefon: 0734-18 00 18
Owe Wagermark, Communications Director Gripen International (Gripen Demo)
Telefon: 0734-18 18 24
Evakarin Nilsson, informationschef, Saab Microwave Systems (AESA radar)
Telefon: 031 794 871 21, 073 437 87 12

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april kl 08.15.