Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab ökar sitt ägande i Cold Cut Systems

Saab utökar sitt delägarskap i Cold Cut Systems Svenska AB (CCS) till 27 procent. I samband med nyemissionen tillträder Lars Hellström som ny vd för CCS. Samarbetet stöttar CCS framtida tillväxt och är ett led i Saabs satsningar inom samhällssäkerhet.

– Cold Cut Systems produkter för brandsläckning och räddningsarbete kompletterar Saabs portfölj av produkter och system för blåljusmyndigheter, säger Fredrik Rosenqvist på Saab Ventures. Vi ser även fortsättningsvis goda samarbetsmöjligheter och tror på CCS och deras verksamhet, därför bidrar Saab nu med ytterligare tillväxtkapital.

Cold Cut Systems Svenska AB är ett snabbt växande och lönsamt bolag som utvecklar produkter för brandsläckning och räddningsarbete. CCS har i dag kunder i 29 länder och en försäljning på 45 miljoner svenska kronor. Den siffran väntas öka ytterligare i takt med att man ger sig ut på fler marknader. CCS utsågs under förra året till ”Årets uppstickare 2007 (tillväxt 2000)” av Business Region Göteborg och har även tidigare belönats med ett tillväxtpris av Dagens Industri.

En av de mest kända produkterna, COBRA, är en skärsläckare som ger brandbekämparen möjligheter att på ett effektivt och helt nytt sätt släcka bränder. Metoden har utvecklats i samarbete med Räddningsverket och flera svenska räddningstjänster, och skapar en betydligt säkrare arbetsmiljö för brandpersonalen.

Lars Hellström är ny VD för CCS från 1 januari 2008. Han kommer tidigare från Husqvarna och Wilson Logistics Group.

Saab Ventures är en riskkapitalenhet inom Saab som investerar i små och medelstora företag med innovativa teknologier som har relevans för Saabs nuvarande och framtida affärer.