Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab säger upp 43 personer i USA

Saab Barracuda effektiviserar verksamheten i Lillington, USA. Som en konsekvens sägs 43 personer upp.

Effektiviseringen av verksamheten är nödvändig för att Saab Barracuda även i fortsättningen ska vara konkurrenskraftiga på marknaden. Beslutet att säga upp 43 personer har fattats efter en omfattande översyn av verksamheten. De berörda medarbetarna erbjuds stöd för att hitta nya arbeten.

Saab Barracuda LLC tillverkar stationära, mobila och personliga kamouflagesystem samt värmereducerande produkter till amerikanska försvaret.



Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Toni Eriksson, t. f. presschef, Saab
Tel: 0734-18 00 18

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj kl. 16.35 .