Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab säger upp 45 anställda i Danmark

I början av april varslades 70 personer som arbetar med Air/Land Systems inom Saab Danmark A/S. Anledningen är uppsägningen av det så kallade DACCIS-avtalet.

Efter förhandlingar med medarbetarrepresentanter sägs nu 45 medarbetare, främst vid Köpenhamnskontoret, upp. Saab Danmarks övriga aktiviteter påverkas ej.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Toni Eriksson, t. f. presschef, Saab
Tel: 0734 18 00 18
Troels Birkedal, Managing Director Saab Danmark A/S
Tel: +45 3638 3000
www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj kl. 15.00.