Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab säljer aktier i avknoppningsbolag

Saab säljer delar av sitt aktieinnehav i fem stycken avknoppningsbolag; Efield AB, Minesto AB, MX Composites AB, Saab Vidingsjö och WRAP International AB till Verdane Capital för ca 46 mkr. Vinsten uppgår totalt till ca 39 mkr, varav 33 mkr påverkar 2007 års resultat och 6 mkr påverkar 2008 års resultat.

Försäljningen är en del av Saab Ventures verksamhet som är indelad i huvudsakligen två delar. Den första delen består av investeringar i externa små och snabbväxande entreprenörsdrivna bolag som har relevans för Saabs kärnverksamhet och den andra delen består av avknoppningar av företag som baseras på Saabs ledande teknik, men som är verksamma inom andra marknader än de Saab är verksamma inom. Saab Ventures har knoppat av 12 företag under de senaste 7 åren och investerat i 4 externa företag under de senaste 18 månaderna.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständig ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Rosén, ansvarig för Saab Ventures
Tel: 013 181 660, 0734 181 660
Göran Wedholm, ansvarig för Investor Relations
Tel: 013 187 121, 0734 187 121

www.saabgroup.com