Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab samarbetar med säkerhetspolis och åklagare i utredning av företagsspionage

En person har illegalt kommit över dokument som rör Saab Microwave Systems verksamhet.

Saab har sedan händelsen upptäcktes nära samarbetat med säkerhetspolis och åklagare i utredningen. En man greps i går i Göteborg. Så länge förundersökningen pågår kommer Saab inte att kommentera ärendet ytterligare.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cecilia Schön Jansson, kommunikationsdirektör, Saab
Tel: 0734-187 180

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli kl. 11.20.