Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab sänker prognosen för 2008

Olika faktorer har haft och fortsätter att ha en ofördelaktig påverkan på Saab. Det är framför allt förseningar i orderingång för stora internationella projekt och osäkerheten över det svenska försvarets materielanskaffning som påverkar. Förseningar i pågående stora civila flygplansprojekt har lett till en reviderad, minskad produktionstakt för Saabs verksamhet inom aerostructures. Utvecklingen av verksamheten inom teknologiområdet i Sydafrika är dessutom svagare än förväntat.

Dessa faktorer, i kombination med fortsatt höga marknadsföringskostnader för Gripen till följd av det stora intresset på marknaden, har föranlett Saab att sänka prognosen för 2008.

• Ny prognos för organiska försäljningstillväxt: 3-4 procent i stället för tidigare angivna 5 procent
• Ny prognos för rörelsemarginal: 8-9 procent i stället för tidigare angivna 10 procent.

Prognosen inkluderar inte engångposter.

Världsekonomin är fortfarande osäker och fortsätter att påverka Saabs totala risknivå.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Cecilia Schön Jansson, Group Senior Vice President, Communications and Public Affairs, +46 (0)734 187 180
Ann-Sofi Jönsson, IR-ansvarig, +46 (0)734 187 214
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018


www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 september kl. 15.00.