Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab skapar ny affärsenhet för civil säkerhet

Den nya affärsenheten för civil säkerhet gör Saabs produkt- och tjänsteportfölj tydligare för kunderna. Det ökar möjligheterna på den internationella marknaden och därmed möjligheterna till starkare tillväxt inom området.

De senaste tre åren har Saab ökat den årliga försäljningen inom civil säkerhet från 400 miljoner till 1 miljard kronor. Saab ser stora framtida möjligheter inom civil säkerhet och det blir än viktigare att tydliggöra Saabs varumärke inom området. Den nya affärsenheten byggs av enheter som idag arbetar med civil säkerhet inom Saab Communication, Saab Systems och Combitech. Chef för den nya affärsenheten blir Gunilla Fransson som idag är affärsenhetschef för Saab Communication.

– Affärsansvar och stora delar av Saabs kompetens inom civil säkerhet samlas nu på ett ställe. Det gör vår profil och vårt varumärke inom civil säkerhet starkare. Kunderna får en tydligare motpart och den interna effektiviteten inom Saab ökar, säger Gunilla Fransson.

Saab Communications försvarsverksamhet kommer att integreras med Saab Systems, Combitech och Saab Aerotech, vilket förstärker deras försvarsverksamhet. Den nya affärsenheten för civil säkerhet ska vara verksam från den 1 juli 2008 och kommer att ha ungefär 350 medarbetare. Omorganiseringen innebär inga uppsägningar.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Toni Eriksson, tf presschef, Saab AB
Telefon: 0734-18 00 18

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april kl 13.00.