Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar avtal värt drygt 10 miljoner euro

Saab har tecknat ett avtal gällande livstidsförlängning av pansarvärnsrobotsystemet BILL. Ordervärdet är beräknat till drygt 10 miljoner euro (motsvarande cirka 104 miljoner kronor).

Kontraktet innebär att kunden bibehåller det Saab-utvecklade pansarvärnsrobotsystemets förmåga i ytterligare minst 10 år framåt.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 dec kl. 13.00.