Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar kontrakt för bevakningssystem på Kriminalvårdsanstalter

Saab har, med Securitas Systems som underentreprenör, tecknat ett kontrakt värt 282 miljoner kronor. Beställningen omfattar avancerade bevakningssystem på nya säkerhetsanstalter och häkten.

– Genom kontraktet etablerar vi ett långsiktigt samarbete där Saab går in som teknisk partner till Kriminalvården och tar ett helhetsansvar, säger Peter Wimmerström, chef för Saab Systems. För Saab innebär det att vi ytterligare stärker vår position på marknaden för samhällssäkerhet.

Saab kommer att leverera bevakningssystem till fyra bevakningscentraler som totalentreprenör med övergripande ansvar för den tekniska lösningen. Securitas Systems svarar för huvuddelen av installation, support och underhåll. Installationen beräknas vara slutförd 2009.

Bevakningssystemet kommer att anpassas till Kriminalvårdens verksamhet i en gemensam process. Saab har gedigen erfarenhet av att verksamhetsanpassa lösningar tillsammans med försvaret.

Kontraktet har tecknats med Specialfastigheter AB som ansvarar för Kriminalvårdens fastigheter.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ward, Försäljningschef Saab Security Systems
Tel: 0734-37 54 27
Guy Hörnfeldt, Informationschef Saab Systems
Tel: 0703-25 53 70
Toni Eriksson, presschef, Saab
Tel: 0734-18 00 18
www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april kl 11.15.