Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar kontrakt för GIRAFFE AMB

Saab har tecknat ett kontrakt för leverans av fem GIRAFFE AMB till Lockheed Martin UK - INSYS, avsedda för Storbritannien. Kontraktet är värt cirka 350 miljoner SEK för Saab.

– Vi har fått det här kontraktet efter en mycket omfattande utvärderingsprocess. Det visar att vårt system står sig mycket starkt på världsmarknaden, säger Lennart Joelsson, affärsenhetschef för Saab Microwave Systems.

Saabs GIRAFFE AMB ingår i Lockheed Martins systemlösning för Storbritanniens så kallade LEAPP-program, Land Environment Air Picture Provision, som väntas tas i operativ drift 2012. System är mobilt och ger luftlägesbild till markstridskrafternas staber samt luftvärn och andra enheter. Denna systemlösning valdes i augusti 2006, efter en utvärdering med bland annat praktiska systemdemonstrationer med konkurrerande system.

GIRAFFE AMB-sensorn är Saabs tredimensionella spaningsradar som ger oöverträffad prestanda mot kritiska mål och har bevisad tillförlitlighet för en mängd olika uppgifter. Systemet utvecklas kontinuerligt och har mycket gemensam teknik med vapenlokaliseringsradarn ARTHUR vilket möjliggör samordning av underhåll. ARTHUR används inom den brittiska armén sedan 2004.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Evakarin Nilsson, informationschef, Saab Microwave Systems
Telefon: 031 794 871 21, 073 437 87 12

www.saabgroup.com
Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april kl 15.50.