Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab utvecklar det svenska luftförsvaret

Saab har tecknat två kontrakt med FMV, Försvarets Materielverk, för fortsatt utveckling, support och underhåll av svenska försvarets luftförsvarssystem StriC och simulatorsystemet Strics. Det sammanlagda värdet är 117 miljoner svenska kronor.

Systemet är utvecklat i nära samarbete med kunden och är anpassat för det svenska flygvapnets specifika behov. Andra versioner av systemet har sålts på export.

Peter Wimmerström, affärsenhetschef på Saab Systems, är glad över det fortsatta förtroendet från FMV, och betonar att samarbetet mellan Saab och FMV har gett goda resultat.

– Det här kontraktet låter oss fortsätta vårt framgångsrika samarbete med FMV och är också viktigt för den fortsatta utvecklingen av Saabs världsledande kompetens inom ledningssystem för luftförsvar.
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december kl. 13.30.