Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab välkomnar rättsprocess

Idag väcktes åtal mot den konsult som missbrukat sin tillgång till sekretessbelagda handlingar från Saab Microwave Systems i Göteborg.

- Vi ser allvarligt på det inträffade och det är därför positivt att fallet så snart får en rättslig prövning, säger Cecilia Schön Jansson, kommunikationsdirektör på Saab. Vi har haft ett bra och aktivt samarbete med säkerhetspolisen och åklagaren.

Personen som nu åtalats genomgick inför sin anställning som konsult hos Saab en säkerhetsprövning som bland annat omfattade en registerkontroll via säkerhetspolisen. Alla personer som arbetar på Saab genomgår en säkerhetsprövning vars omfattning bestäms utifrån aktuell befattning.

I enlighet med etablerade säkerhetsrutiner kontaktade Saab omedelbart säkerhetspolisen och FMV, Försvarets materielverk, när det aktuella fallet uppdagades. Saab har sedan dess samarbetat intensivt med polis och åklagare i syfte att bistå i undersökningsarbetet.