Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs årsstämma 2008

Saabs årsstämma godkände idag styrelsens förslag till aktiesparprogram 2008.

Aktiesparprogrammet till alla anställda omfattar 840 000 aktier av serie B och det prestationsrelaterade programmet, som riktar sig till chefer och nyckelpersoner, omfattar 500 000 aktier av serie B.

Årsstämman för Saab fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 4,50 SEK per aktie. Som avstämningsdag fastställdes 18 april 2008. Utdelningen beräknas sändas ut onsdag den 23 april 2008.

Saabs årsstämma bemyndigade även styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Omval skedde av styrelseledamöterna Erik Belfrage, Lennart Johansson, Peter Nygårds, Michael O´Callaghan, George Rose, Per-Arne Sandström, Åke Svensson, Lena Treschow Torell och Marcus Wallenberg.

Till ny styrelseledamot valdes Sten Jakobsson, VD för ABB Sweden.

Marcus Wallenberg omvaldes som ordförande i Saab AB.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Toni Eriksson, t. f. presschef, Saab
Tel: 0734-18 00 18
Anne Gynnerstedt, chefsjurist Saab och styrelsens sekreterare
Tel: 08-463 01 41
www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april kl. 20.15.