Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs försäljning av Saab Space klar

Saabs försäljning av Saab Space till den schweiziska flyg-rymd- och försvarskoncernen RUAG är nu klar.

Saab AB avyttrar 100 procent av aktierna i Saab Space AB, inklusive det österrikiska dotterbolaget Austrian Aerospace, till schweiziska RUAG Holding AG. Samtliga villkor för försäljningen, som tillkännagavs den 15 juli 2008, är nu uppfyllda.

Försäljningspriset på aktierna uppgår till 335 miljoner kronor. Utöver det fasta priset har Saab möjlighet att erhålla ytterligare ersättning om Saab Space ger ett långsiktigt positivt resultat. Transaktionen bedöms generera en reavinst under 2008 om cirka 100 miljoner kronor.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
Tel: 0734-18 00 18

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september kl. 14.00.