Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saabs Gripen en av kandidaterna i Brasilien

Gripen NG (Next Generation) finns med på listan över tänkbara flygplan för det brasilianska flygvapnet.

- Saabs svar på det brasilianska flygvapnets förfrågan om information (RFI) lämnades in i augusti, och inkluderar ett flygplan som motsvarar deras krav, samt reservdelar, logistik och utbildning, säger Bengt Janér, marknadschef för Brasilien på Gripen International.

Saab är beredda att samarbeta med brasiliansk industri, dela med sig av kunskap och överföra teknologi. Erbjudandet stöds av den svenska regeringen.

- Vi är glada över att ha blivit inkluderade i det brasilianska flygvapnets fortsatta process och är redo att lämna in ett mycket attraktivt förslag, säger Lennart Sindahl, Executive Vice President på Saab.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, 0734-18 00 18

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 oktober kl. 09.00.