Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs synpunkter på den norska flygplansupphandlingen

Saab presenterar i dag vid en träff med analytiker och massmedia synpunkter på den norska statens upphandling av stridsflygplan. Bifogad text läggs fram vid mötet.

Presentationen från mötet finns tillgänglig på Saabs hemsida, www.saabgroup.com. Senare under dagen publiceras även rörlig bild på Saabs hemsida samt The Newsmarket, www.thenewsmarket.com/saab.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab. Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor.
www.saabgroup.com


Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 dec kl.11.00.