Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Sammandrag av Saabs presskonferens på flygutställning

På måndagen inleddes världens största flygutställning, Farnborough International Air Show, utanför London. Saabs deltagande omfattar bland annat en presskonferens med VD Åke Svensson som hölls på måndagsförmiddagen.

Åke Svensson inledde sin presentation på presskonferensen med att belysa Saabs bredd genom att exemplifiera med viktiga beställningar som erhållits inom Saabs tre affärssegment; Thailands Gripen-beställning, beställningen på pansarvärnssystemen AT4 och Carl-Gustaf till USA, övervakningsradarn Giraffe till Storbritannien och beställningen på ledningssystem till Australiens nya amfibiefartyg i slutet av 2007.

Åke Svensson fortsatte sedan sin presentation med att peka på tre viktiga händelser under året som tydligt signalerar Saabs potential för framtiden. Svensson framhöll det unika i att ett företag under loppet av några månader för världsmarknaden kan presentera och sedan flyga med så omfattande system som demonstratorversionen av Gripen och övervakningssystemet Saab 2000 ERIEYE AEW&C. Som tredje punkt framhöll Åke Svensson den satsning Saab gör inom området civil säkerhet. En ny affärsenhet, Saab Security, bildades den 1 juli och Saab har sedan tidigare säkrat strategiskt viktiga beställningar från infrastrukturanläggningar i Sverige, såsom kärnkraftverk, hamnar och flygplatser.

Vikten av partnerskap i olika skepnader präglar Saabs närvaro på Farnborough International Air show. I Gripens demonstratorprogram samlar Saab ett flertal ledande flygindustrier som riskdelande partners och företaget har själv rollen som underleverantör och riskdelande partner till Airbus och Boeing. Saab är också en internationell samarbetspartner i olika utvecklingsprogram. Åke Svensson exemplifierade med företagets framträdande roll i Neuron-programmet och ett flertal internationella missilprogram. Också inom internationella forsknings- och utvecklingsprogram riktade mot exempelvis miljöproblematiken har Saab en framträdande roll, Åke Svensson nämnde Saabs deltagande i EU-projektet Clean Sky och det nordiska samarbetet Nordic Climate Cluster.

I sin avslutning konstaterade Åke Svensson att Saabs framtid i mycket kommer att präglas av Gripens framgång på exportmarknaden, där intresset för Gripen är fortsatt starkt. Saab har i dagsläget lämnat bindande svar till Danmark, Norge, Indien, Rumänien och Schweiz. Dessutom har Saab besvarat eller förbereder att besvara förfrågningar i olika stadier från Bulgarien, Kroatien, Brasilien och Nederländerna. Därutöver arbetar Saab med att marknadsföra Gripen i ett antal andra länder. Åke Svensson upprepade tydligt att företagets affärsmål om att sälja minst 200 flygplan på världsmarknaden ligger fast.

Hela presentationen finns tillgänglig i pdf-format på Saabs hemsida, www.saabgroup.com.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Toni Eriksson, t. f. presschef, Saab
Tel: 0734-18 00 18
www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli kl. 10.30.