Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Starkt intresse för Gripen på världsmarknaden

När Saab denna vecka deltar i världens största flygutställning, Farnborough International Air Show, utanför London, är världsmarknadens intresse för Gripen större än någonsin.

Gripen har redan idag sex kunder. Utöver Sverige opererar Nato-länderna Tjeckien och Ungern flygplanet, och den brittiska testflygarskolan ETPS (Empire Test Pilots School) använder Gripen som sin utbildningsplattform. I februari beställde Thailand Gripen och leveranser till Sydafrika pågår sedan april i år.

Saab har i dagsläget lämnat bindande svar till Danmark, Norge, Indien, Rumänien och Schweiz. Dessutom har Saab besvarat eller förbereder att besvara förfrågningar i olika stadier från Bulgarien, Kroatien, Brasilien och Nederländerna. Därutöver arbetar Saab med att marknadsföra Gripen i ett antal andra länder.

– Saabs affärsmål att sälja minst 200 flygplan på världsmarknaden ligger fast, konstaterar Saabs VD Åke Svensson.

Länder och efterfrågat antal flygplan
Danmark 48 flygplan
Norge 48 flygplan
Indien 126 flygplan
Rumänien 48 flygplan
Schweiz Cirka 30 flygplan

Bulgarien 16 flygplan
Kroatien 12 flygplan
Brasilien 36 flygplan
Nederländerna 85 flygplan


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Toni Eriksson, t. f. presschef, Saab
Tel: 0734-18 00 18

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli kl. 10.30.