Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Sverige offererar Saabs Gripen till Norge

I Oslo idag lämnade Försvarets materielverk, på uppdrag av den svenska regeringen, in sitt svar på det norska Försvarsdepartementets Request for Binding Information på upp till 48 stycken Gripen-flygplan.

– Vi har försett nästa generation Gripen med en ny starkare motor och ett helt nytt modulärt avioniksystem. Flygplanet kommer att ha en större förmåga att bära last, längre räckvidd och vi kommer också att utveckla en helt ny typ av radar. Utvecklingen innebär att Gripen kommer att kunna bibehålla sin position som leverantör av den mest avancerade teknologin under de kommande 30 - 40 åren. Vårt erbjudande möter alla Norges krav och behov, säger Åke Svensson, Saabs VD.

Sveriges erbjudande innefattar också ett brett spektrum av svenskt samarbete med norska industrier utspridda över hela Norge, vilket överstiger 100 % av Gripen-orderns värde.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Toni Eriksson, tf presschef, Saab AB
Telefon: 0734-18 00 18

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april kl 09:00.