Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Toni Eriksson t f pressekreterare på Saab

Toni Eriksson har utsetts till tillförordnad pressekreterare på Saab från och med 15 mars.

Toni Eriksson har tidigare varit pressekreterare i Försvarsdepartementet.
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständig ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Cecilia Schön Jansson, Group Senior Vice President, Corporate Communications
Tel. 08-463 01 80, 0734-187 180
www.saabgroup.comKontaktinformation för Toni Eriksson
Tel. 08 463 00 18, 0734 180 018
Informationen är sådan som Saab AB kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentlig­görande den 14 mars, kl. 17.50