Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Ulrika Fager ny presschef på Saab

Ulrika Fager har utsetts till ny presschef på Saab från och med den 1 september. Ulrika Fager har varit ansvarig för extern kommunikation för SAS Sverige sedan 2004.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cecilia Schön-Jansson, Group Senior Vice President, Corporate Communications
Tel: 08-463 01 80, 0734-18 71 80

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni kl. 10.00.