Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Uppgifter om Saab i media

I ett antal reportage, nu senast på onsdagen, har uppgifter framkommit om att Saab ska ha använt vissa rådgivare i sin exportverksamhet, samma rådgivare som även skulle ha använts av andra svenska företag.

Vilka rådgivare ett företag använder är normalt en företagshemlighet. Att Saab skulle ha använt sig av samma rådgivare som andra svenska företag behöver inte vara någonting ovanligt, förutsatt att inte bolagen konkurrerar med varandra, men det är inte heller något vi har kunnat känna till.

Det antyds i medierapporteringen att det skulle ha förekommit olagliga metoder. Det är Saabs bestämda uppfattning att företaget bara bedriver affärer med lagliga metoder. Saab är för närvarande föremål för granskning och samarbetar fullt ut med överåklagaren och lämnar all den information som begärs. Innan den undersökningen är klar väljer Saab att inte ytterligare kommentera de frågeställningar som finns.