Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Ytterligare information angående Saabs synpunkter på norska flygplansupphandlingen

Saab har på sin hemsida, www.saabgroup.com, publicerat ytterligare information angående företagets synpunkter på den norska flygplansupphandlingen. Siffrorna som publiceras är ett förtydligade bygger på den begränsade information som Saab i dagsläget har.Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab. Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor.

www.saabgroup.com