Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Förbättrad Gripenoffert till Brasilien

Saab har överlämnat en uppdatering av offerten gällande 36 Gripen Next Generation (NG) till det brasilianska flygvapnet (FAB).

Det uppdaterade förslaget uppfyller alla önskemål som Brasilien framfört rörande utveckling, tillverkning, drift, underhåll och uppgradering av ett självständigt, multiroll-flygplan. Förslaget innefattar även ett omfattande industripaket med fullständig tekniköverföring. Detta kommer att ge Brasilien möjlighet att delta i utvecklingsarbetet och låta ett stort antal brasilianska leverantörer bidra till Gripen NG. – Detta kommer att bli ett perfekt samarbete som bygger på kompletterande förmågor och teknisk skicklighet. Sveriges åtagande gentemot Brasilien innebär oberoende, inte beroende. Det unika industrisamarbetspaketet innebär att brasilianska företag kan delta direkt i utvecklingen, tillverkningen och underhållet av Gripen NG. Detta kommer att skapa och bibehålla arbetstillfällen inom den brasilianska högteknologisektorn, säger Saabs vd Åke Svensson. I den uppdaterade offerten beskrivs fördelarna för det brasilianska flygvapnet och den brasilianska industrin. Dessa är bland andra: Omfattande tekniköverföring • Fullständig åtkomst till och komplett deltagande i utvecklingsprogrammet för Gripen NG. • Fullständig tekniköverföring via gemensam utveckling av Gripen NG, vilket ger nationell självständighet rörande konstruktion, utveckling, tillverkning och support under hela livscykeln av Gripen NG och kommande generationers stridsflygplan. • Självbestämmande vad gäller val av vapen och systemintegration. • Tillverkning av upp till 80 % av flygplanskropparna till Gripen NG i Brasilien. • Upprättande av en fullständig sammanbyggnads- och slutmonteringslinje för Gripen NG i Brasilien. • Fullständig underhållskapacitet i Brasilien för Gripen NG-motorn. Ett unikt konkurrenskraftigt partnerskap • Brasilien kommer att få säljansvaret för Gripen NG i Latinamerika och gemensamma möjligheter för resten av världen. • Sveriges åtagande att använda Gripen NG i enlighet med den brasilianska tidplanen. • Sveriges avsikt att utvärdera transportflygplanet KC-390 för långsiktiga behov av taktisk flygtransport. • Saabs ambition att delta i utvecklingsprogrammet för transportflygplanet KC-390 som strategisk partner, inklusive stöd i fråga om internationell marknadsföring. • Ett åtagande från Saab att leverera över 175 % av det totala värdet i form av samarbete med den brasilianska industrin. • Saab föreslår att det svenska flygvapnets flotta av skolflygplanet SK 60/Saab105 ersätts med Super Tucano. En kostnadseffektiv lösning • Ett fast och mycket konkurrenskraftigt förslag gällande långsiktig finansiering för hela värdet av FX-2-kontraktet från Svensk Exportkredit AB, helägda av den svenska staten. • Betydligt lägre anskaffnings-, drifts- och underhållskostnader jämfört med konkurrenterna tack vare optimal konstruktion, högeffektiva tillverkningsprocesser och enkla underhålls- och supportmöjligheter. Om Gripen Next Generation När Gripen NG tas i bruk kommer det att vara ett av dem mest avancerade stridsflygplanen i världen med den senaste tekniken. Gripen NG är nästa generation av Gripen, en förbättrad version av det väletablerade multiroll-flygplanet med bevisat låga kostnader för anskaffning, drift och support. Gripen NG-programmet omfattar utveckling av avionik och alla viktiga sensorer, inklusive AESA-radar. Flygplanet kommer att ha ökad dragkraft, kunna bära mer last och ha utökad räckvidd på över 4 000 km, samtidigt som de låga ägandekostnaderna bibehålls. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 www.saabgroup.com För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab. Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor. Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 oktober kl. 17.00.