Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Förslag till styrelse till Saabs årsstämma

Saabs valberedning föreslår omval till styrelsen av Erik Belfrage, Sten Jakobsson, Lennart Johansson, Peter Nygårds, Michael J. O’Callaghan, George Rose, Per-Arne Sandström, Åke Svensson, Lena Treschow Torell och Marcus Wallenberg.

I valberedningen ingår Petra Hedengran, ordförande (Investor), Peter Wallenberg Jr (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Mats Lagerqvist (Swedbank Robur Fonder), Nils Petter Hollekim (Odin Fonder Norge) samt Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab.

Valberedningens samtliga förslag kommer att framgå av kallelsen till årsstämman som publiceras i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Post och Inrikes Tidningar den 16 mars 2009 samt på www.saabgroup.com.

Saabs årsstämma äger rum torsdag den 16 april 2009.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anne Gynnerstedt, Chefsjurist, +46 (0)734 187141
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars kl. 12.00.