Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Förundersökningen mot Saab läggs ned

Överåklagare Christer van der Kwast har beslutat att lägga ner förundersökningen mot Saab avseende misstänkta oegentligheter i samband med försäljningen av Gripen.

- Beslutet är helt i linje med vad vi själva hela tiden har hävdat, säger Cecilia Schön Jansson, kommunikationsdirektör, Saab. Några oegentligheter har inte förekommit från Saabs sida, och detta styrks nu av att överåklagaren beslutat att lägga ner förundersökningen. Saab menar att företaget följt lagar och regler i samband med Gripen-affärerna. Affärsetik är en central fråga för Saab, bland annat har koncernens anställda gått igenom utbildning i bolagets etiska regler och värdegrund. - Vi kan nu lämna detta bakom oss och det ska vi förmedla till våra kunder, anställda och aktieägare, säger Cecilia Schön Jansson. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 www.saabgroup.com Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni kl. 14.45.