Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Ledamöter i valberedningen för Saab AB inför årsstämma 2010

En förändring har skett i Saabs valberedning. Efter förändringen består valberedningen av följande medlemmar. Representanter: Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB Petra Hedengran, Investor Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Peter Rydell, Swedbank Robur Fonder Erik Feldt, Nordea Fonder Årsstämma för Saab AB kommer att hållas torsdagen den 15 april 2010. Aktieägare som önskar lämna förslag till Saabs valberedning kan vända sig till valberedningen via e-post: valberedningen@saabgroup.com Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november kl. 12.00.