Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab AB emitterar SEK 1,1 miljarder under nyetablerat MTN-program

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har etablerat ett Medium Term Note-program (MTN) på SEK 3 miljarder för att kunna emittera långfristiga lån på kapitalmarknaden. Syftet med programmet är att förlänga löptiden på koncernens finansiering och reducera nyttjandegraden av företagscertifikatprogrammet.

Saab har etablerat ett Medium Term Note-program (MTN) på SEK 3 miljarder för att emittera långfristiga lån på kapitalmarknaden. Under detta program har Saab emitterat obligationer och Floating Rate Note-lån (FRN) på SEK 1,1 miljarder med förfall december 2013. Saab har sedan tidigare ett svenskt företagscertifikatprogram på SEK 5 miljarder. Syftet med obligationsemissionen är att förlänga löptiden på koncernens finansiering och därmed lösa kort finansiering samt reducera nyttjandegraden av företagscertifikatprogrammet. – Kapitalmarknaden har förbättrats avsevärt och det har varit ett mycket stort intresse för vår emission under programmet. Nu diversifierar vi våra finansieringskällor ytterligare och ökar vår finansiella flexibilitet, säger Patrik Tolf, Saabs finanschef. Villkoren för emissionen är tre månaders STIBOR +180 bas räntepunkter med en löptid till december 2013. Obligationerna kommer att listas på NASDAQ OMX när MTN-prospektet har godkänts av den Svenska Finansinspektionen. Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november kl. 15.00.